ADHD

ADHD= Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Har hittat ett bra faktablad om ADHD! Allt för att RÄTT info ska ges!

some_text